Ajankohtaista

Asiakaskyselyn tulokset

Asiakaskyselyn tulokset

Toteutimme tammi-helmikuulla 2019 asiakaskyselyn, johon saimme mukavan määrän vastauksia. Panostamme ammattitaitoiseen ja ystävälliseen palveluun ja olemme aidosti Palveleva tilitoimisto. Tämä näkyi kyselyn tuloksissa. Vastaajat olivat poikkeuksetta tyytyväisiä...

lue lisää
Yrittäjän muistilista 2019

Yrittäjän muistilista 2019

Tärkeät päivämäärät  Palkkatietojen vuosi-ilmoitus tehdään viimeistä kertaa vuonna 2018 maksetuista palkoista. 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.     Veroilmoitukset     Veroilmoitukset oma-aloitteisista...

lue lisää
Tulorekisteri muuttaa palkanlaskentaa

Tulorekisteri muuttaa palkanlaskentaa

Tammikuusta lähtien henkilöiden palkat, ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoitteet voidaan täyttää.  Mikä muuttuu: Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset...

lue lisää
Taksiala: Mitä saa vähentää verotuksessa?

Taksiala: Mitä saa vähentää verotuksessa?

Markkinoiden vapautumisesta huolimatta taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää, että yrityksellä on taksiliikennelupa ja että kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön. Kuljettajan...

lue lisää

Veroasioiden hoito edellyttää uusia Suomi.fi-valtuuksia

Valtuudet annetaan osoitteessa www.suomi.fi. Valtuudet voi antaa yrityksen nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö. Palveluun on tunnistauduttava omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tämän jälkeen tilitoimistot valtuuttavat omat...

lue lisää
Kaksikäyttöautot verotuksessa

Kaksikäyttöautot verotuksessa

Tavaran tai palvelun ostohinnan sisältämän arvonlisäveron saa vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu arvonlisäverollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Tiettyjen hankintojen, kuten henkilöautojen ja kaksikäyttöautojen sisältämän arvonlisäveron...

lue lisää
Selkoa OmaVeroon – maksujen ja palautusten käyttö

Selkoa OmaVeroon – maksujen ja palautusten käyttö

Käytännössä OmaVero-palvelussa käsiteltävien maksujen ja palautusten toimintalogiikka perustuu veronkantolain säännöksiin, jotka kiistämättä ovat erittäin vaikeaselkoisia.   Voit tutustua toimintalogiikkaan tämän taulukon avulla, tai antaa tilitoimistosi hoitaa...

lue lisää
Logo: Tilialakärppä Oy - Palveleva tilitoimisto