Tärkeät päivämäärät

Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa)

(Yksityishenkilöt sekä yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2021. Ennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua)

31.1.
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä

Esimerkiksi:

Osinkojen vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista

31.1.
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista  15.2. 
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista 24.2.
Maatalouden energiaveron palautushakemus. Yhteisöt (esim. osakeyhtiöt) ja yhteisetuudet tekevät hakemuksen 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä.  28.2. 
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta

(asiointipalvelussa vaaditaan suomi.fi-valtuus)

6 kk tilikauden päättymisestä
Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 2021 30.9. 

Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (ellet harjoita myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa) 28.2. 
Kiinteistö- sekä maa- ja metsätalousyhtymät 28.2. 
Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus 1.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 1.4.
Elinkeinoyhtymät – Ay tai Ky 1.4.
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2021

(4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)

2.5. 

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 12. pv toimituskuukaudesta kahden kuukauden kuluttua
Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 28.2.
Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset

(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti)

toimituskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä

Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvaukset  palkkatietoilmoitus tulorekisteriin pääsääntöisesti 5 päivän kuluessa maksupäivästä 
Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvaukset palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden
5. päivä
Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto)
ei ilmoiteta tulorekisteriin
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivään mennessä

Sosiaalivakuutusmaksut

Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 62,88 €

Työnantajan TyEL-perusmaksu keskimäärin: Työntekijän osuus TyEL-maksusta:
Sopimustyönantaja 24,85 % 

Tilapäistyönantaja 25,85 % 

  • palkkasumma alle 2 169 000 euroa (v.2020) 
  • sisältää palkansaajan osuuden 
17–52-vuotias 7,15 % 

53–62-vuotias 8,65 % 

63–68-vuotias 7,15 % 

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)

YEL-työtulon alaraja 8 261,71 € / v 

YEL-työtulon yläraja 187 625 € / v 

Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 13 573 € / v 

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 %
63–67-vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan
18–52-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %
53–62-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan osuus Työntekijän osuus
palkkasumma ≥ 2 179 500 € 0,50 %

palkkasumma > 2 179 500 € 2,05 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,50 %

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolle

1,50 %

1,50 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,74 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 1530 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 3050 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Sairausvakuutus­maksu

Työnantajan sairausvakuutus­maksu Vakuutetun sairausvakuutus­maksu
1,34 %**

 

 

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,53 % 

Työntekijän päivärahamaksu 1,18 %* 

 

Ns. minipidätys 1,71 %  

  • jos tulot alle 15 128 €/vuosi 0,53 %
     
* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 15 128 €/vuosi, päivärahamaksu on 0,00 €/vuosi.
* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,14 % prosenttia.
** Ei-YEL/MYEL-vakuutetun yrittäjän omalta yhtiöltä, tai laskutuspalveluyritykseltä, saamasta palkasta ei ole vuodesta 2020 alkaen suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksua.  

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,7 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan.

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

Korot

Peruskorko (1.1.–30.6.2022) -0,50 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.–30.6.2022) 7,0 % (vahvistamatta)
Viivästyskorko
(Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin) 
7,0 % (vahvistamatta)
Viivekorko
(Lasketaan eräiden maksuunpantujen verojen maksuviivästyksissä) 
7,0 % (vahvistamatta)
Huojennettu viivästyskorko
(Lasketaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien) 
2,0 % (vahvistamatta)
Palautuskorko 0,5 %
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille 0,5 %

Matkakustannusten korvaukset

Verohallinnon päätös vuoden 2022 verovapaista matkakustannusten korvauksista

Kotimaan päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 20 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 45 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

  • vähintään 2 tunnilla
  • yli 6 tunnilla
 

 

20 €

45 €

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 13 €
Ateriakorvaus 11,25 €

 

Ulkomaan päivärahat

Britannia 68 €
–       Lontoo ja Edinburgh 72 €
Kiina 73 €
–       Hong Kong 76 €
Latvia 57 €
Liettua 55 €
Norja 71 €
Ranska 70 €
Ruotsi 63 €
Saksa 66 €
Tanska 71 €
Venäjä 56 €
–       Moskova 70 €
–       Pietari 64 €
Viro 58 €
Yhdysvallat 72 €
–       New York, Los Angeles ja Washington DC 78 €

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö 0,46 €/km
Käyttöetuauton käyttö 0,10 €/km
Moottoripyörän käyttö 0,35 €/km
Korotukset yllä oleviin korvauksiin:
–       henkilöiden kuljettaminen 0,03 €/km
–       perävaunun kuljettaminen 0,08 €/km
–       yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 0,03 €/km

Erityisen työntekemispaikan tilapäisyyden aikaraja

Tilapäisen työskentelyn enimmäisaikaa erityisellä työntekemispaikalla on pidennetty määräaikaisesti 3 vuodesta 3,5 vuoteen vuosina 2021–2022, mikäli normaali kolmen vuoden määräaika päättyy vuoden 2021 aikana. 3 vuotta -> 3,5 vuotta

 

Luontoisetujen verotusarvoja

Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana 2021–2025 verovapaa etu 00,00 €/kk
Matkapuhelinetu 20,00 €/kk
Ravintoetu  

(kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on 7,15–11,30) €) 

7,15 €/ateria 
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta

(nimellisarvo enintään 11,30 € ja verotusarvo vähintään 7,15 €)

75 %
Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään 400 €/vuosi/hlö
Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään 
– Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta ns. liikkumisen palvelupaketista, joka yhdistää tyypillisesti kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörien, taksien, yhteiskäyttöautojen ja muiden liikennemuotojen käytön yhdeksi paketoiduksi kokonaisuudeksi, voidaan lukea työsuhdematkalipuksi
3 400 €/vuosi
Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään
– Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi
1 200 €/vuosi
Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 

  1. kun auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö, tai
  2. kun ulkoisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini / sähkö ja dieselöljy / metaanista koostuva polttoaine 
 

 

120 €/kk tai 0,08 €/km 

60 €/kk tai 0,04 €/km

Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästö on 0 g/km (täyssähköautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2021–2025, auton tulee olla vuonna 2020 tai sen jälkeen rekisteröity. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta. 170 €
Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästö on enintään 100 g/km (esimerkiksi kaasu- ja hybridiautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2022–2025, auton tulee olla vuonna 2021 tai sen jälkeen rekisteröity. Koskee autoja, joita ei koske 170 euron (0 g/km) huojennus. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta. 85 €

Autoetu

Vapaa Autoetu Ikäryhmä A Ikäryhmä B Ikäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi 2020–2022 2017–2019  Ennen vuotta 2017 
% auton uushankintahinnasta JA 1,4 % 1,2 % 0,9 %
€ kuukaudessa TAI 270 € 285 € 300 €
€/km 0,18 €/km 0,19 €/km 0,20 €/km
Käyttöetu Ikäryhmä A Ikäryhmä B Ikäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi 2019–2021 2016–2018 Ennen vuotta 2016
% auton uushankintahinnasta JA 1,4 % 1,2 % 0,9 %
€ kuukaudessa TAI 105 € 120 € 135 €
€/km 0,07 €/km 0,08 €/km 0,09 €/km

 

 

Arvonlisäverot

Yleinen verokanta 24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset 10 %

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät (ei vielä päivitetty)

 

Lataa tästä Yrittäjän muistilistan tulostettava pdf-versio

Tämä postaus Yrittäjän muistilista 2022 on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.