Tärkeät päivämäärät

Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa)

(ennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua)

31.1.
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä

Esimerkiksi:

Osinkojen vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista

(sähköisesti annettuna viimeinen palautuspäivä on 3.2.2020)

31.1.
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista24.2.
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta

(asiointipalvelussa vaaditaan suomi.fi-valtuus vuonna 2020)

6 kk tilikauden päättymisestä

Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (ellei harjoita myös maataloutta)2.3.
Kiinteistö- sekä maa- ja metsätalousyhtymien2.3.
Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus2.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat2.4.
Elinkeinoyhtymät Ay tai Ky2.4.
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2019

(4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)

30.4.
Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 201930.9.

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset12. pv toimituskuukaudesta kahden kuukauden kuluttua
Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset28.2.
Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset

(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti)

toimituskuukautta seuraavan kuukauden 20. pv

Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvauksetpalkkatietoilmoitus tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä
Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvauksetpalkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden
5.  päivä
Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto)
ei ilmoiteta tulorekisteriin
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennyksettyönantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivä mennessä

Sosiaalivakuutusmaksut

Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 60,57 €

Työnantajan TyEL-perusmaksu:Työntekijän osuus TyEL-maksusta:
Sopimustyönantaja 24,40 %

Tilapäistyönantaja 25,20 %

– palkkasumma alle 2 086 500 euroa (v.2018)

– sisältää palkansaajan osuuden

17–52 vuotias 7,15 %

53–62 vuotias 8,65 %

63–67 vuotias 6,75 %

Yrittäjän eläkemaksu (YEL)

YEL-työtulon alaraja 7 958,99 € / v
YEL-työtulon yläraja 180 750,00 € / v
Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 13 076,00 € / v

18–52 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu24,10 %
53–62 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu25,60 %
63–67 vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu24,10 %
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan
18–52 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu18,798 %
53–62 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu18,798 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan osuusTyöntekijän osuus
palkkasumma ≥ 2 125 500 € 0,45 %

palkkasumma > 2 125 500 € 1,7 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,45 %

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolle

1,25 %

1,25 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,65 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 1530 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 3050 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Sairausvakuutus­maksu

Työnantajan sairausvakuutus­maksuVakuutetun sairausvakuutus­maksu
1,34 %**

 

 

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,68 %

Työntekijän päivärahamaksu* 1,18 %

 

Yrittäjän sairaanhoitomaksu 0,68 %

Yrittäjän päivärahamaksu* 1,18 %

 

Ns. minipidätys 1,86 %

jos tulot alle 14 574 €/vuosi 0,68 %
– Verokortilla 1,0 % ja 2,0 %

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 574 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi.

* Ei-YEL/MYEL-vakuutetun yritystoiminnan tuloista ei vuonna 2020 määrätä päivärahamaksua, vaan ainoastaan sairaanhoitomaksu.

* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,15 prosenttia.

* * Ei-YEL/MYEL-vakuutun yrittäjän omalta yhtiöltä, tai laskutuspalveluyritykseltä, saamasta palkasta ei ole vuonna 2020 suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan.

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

 

Korot

Peruskorko (1.1.-30.6.2020)-0,25 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.-30.6.2020)7,0 %
Viivästyskorko
(sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin)
7,0 %
Viivekorko
(Sovelletaan ALV-erityisjärjestelmään (Mini One Stop Shop) ja varainsiirtoveroon)
7,0 %
Huojennettu viivästyskorko
(Sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon)
2,0 %
Palautuskorko0,5 %
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille0,5 %

Matkakustannusten korvaukset

Kotimaan päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka)20 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka)43 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

  • vähintään 2 tunnilla
  • yli 6 tunnilla
 

 

20 €

43 €

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07)14 €
Ateriakorvaus enimmillään10,74 €

(kaksi ateriaa 21,50 €)

Ulkomaan päivärahat

Katso tästä kaikkien maiden ulkomaan päivärahat

Britannia63 €
–       Lontoo ja Edinburgh66 €
Kiina68 €
–       Hong Kong77 €
Latvia55 €
Liettua53 €
Norja70 €
Ranska69 €
Ruotsi59 €
Saksa64 €
Tanska70 €
Venäjä63 €
–       Moskova78 €
–       Pietari72 €
Viro56 €
Yhdysvallat74 €
–       New York, Los Angeles ja Washington DC81 €

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö0,43 € / km
Käyttöetuauton käyttö0,10 € / km
Moottoripyörän käyttö0,33 € / km
Korotukset yllä oleviin korvauksiin:
–       henkilöiden kuljettaminen0,03 € / km
–       perävaunun kuljettaminen0,07 € / km
–       yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen0,03 € / km

Verohallinnon päätös vuoden 2020 verovapaista matkakustannusten korvauksista

 

Luontoisetujen verotusarvoja

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana30,00 € / kk
Matkapuhelinetu20,00 € / kk
Ravintoetu

(kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on välillä
6,80–10,70 €)

6,80 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta

(nimellisarvo enintään 10,70 € ja vähintään 6,80 €)

75 %
Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään400 € / vuosi / hlö
Työsuhdematkalippu, veroton osuus0–300 € ja

751–3400 €

Autoetu

Vapaa AutoetuIkäryhmä AIkäryhmä BIkäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi2018-20202015-2017Ennen vuotta 2015
% auton uushankintahinnasta JA1,4 %1,2 %0,9 %
€ kuukaudessa TAI270 €285 €300 €
€ / km0,18 € / km0,19 € / km0,20 € / km
KäyttöetuIkäryhmä AIkäryhmä BIkäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi2018-20202015-2017Ennen vuotta 2015
% auton uushankintahinnasta JA1,4 %1,2 %0,9 %
€ kuukaudessa TAI105 €120 €135 €
€ / km0,07 € / km0,08 € / km0,09 € / km

Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

 

Arvonlisäverot

Yleinen verokanta24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut14 %
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset10 %

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät

Tämä postaus Yrittäjän muistilista 2020 on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.