Tärkeät päivämäärät

 Palkkatietojen vuosi-ilmoitus tehdään viimeistä kertaa vuonna 2018 maksetuista palkoista. 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.

 

 

Veroilmoitukset

 

 

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

 

Tulorekisteri

Sosiaalivakuutusmaksut


Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 59,36 €

 

Yrittäjän eläkemaksu (YEL)

  • YEL-työtulon alaraja 7 799,37 € / v
  • YEL-työtulon yläraja 177 125,00 € / v
  • Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 12 816,00 € / v

 

Työttömyysvakuutusmaksu

 

Sairausvakuutusmaksu

 

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

 

Korot

 

Matkakustannusten korvaukset

 

Kotimaan päivärahat

 

Ulkomaan päivärahat

Katso kaikki maat: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2019/#ulkomaanpaivarahat

 

Kilometrikorvaukset

 

Luontoisetujen verotusarvoja

 

Autoetu

Arvonlisäverot

 

Katso myös:

Verohallinto: Sähköisen ilmoittamisen aikataulut vuodelle 2019 à linkki: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/kehittaja/aikataulut-2019/)

 

Tämä postaus Yrittäjän muistilista 2019 on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.