Voit ladata Yrittäjän muistilistan myös pdf-versiona ja tulostaa sen seinälle

 

Tärkeät päivämäärät

Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa)

(Yksityishenkilöt sekä yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2020. Ennakkoa pitää hakea OmaVerossa ennen maksua)

31.1.
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä

Esimerkiksi:

Osinkojen vuosi-ilmoitukset

Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista

(sähköisesti annettuna viimeinen palautuspäivä on 3.2.2021)

1.2.
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista 24.2.
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta

(asiointipalvelussa vaaditaan suomi.fi-valtuus vuonna)

6 kk tilikauden päättymisestä

Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (elleit harjoita myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa) 1.3.
Kiinteistö- sekä maa- ja metsätalousyhtymät 1.3.
Metsätalouden veroilmoitus, jos palautetaan myös maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus 1.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 1.4.
Elinkeinoyhtymät – Ay tai Ky 1.4.
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 30.12.2020

(4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)

30.4.
Arvonlisäveron palautushakemus toiseen EU-maahan vuodelta 2020 30.9.

Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista

Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 12. pv toimituskuukaudesta kahden kuukauden kuluttua
Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 1.3.
Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset

(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti)

toimituskuukautta seuraavan kuukauden 20. pv

Tulorekisteri

Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, veronalaiset kustannusten korvaukset palkkatietoilmoitus tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä
Verovapaat kustannusten korvaukset, YEL-yrittäjän omat palkat, rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 €/kk kertakorvaukset palkkatietoilmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden
5.  päivä
Kilpailupalkinnot, joiden arvo on enintään
100 € (sekä raha- että tavarapalkinto)
ei ilmoiteta tulorekisteriin
Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa 5. päivä mennessä

Sosiaalivakuutusmaksut

Työntekijän eläkemaksu (TyEL)

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 61,37 €

Työnantajan TyEL-perusmaksu keskimäärin: Työntekijän osuus TyEL-maksusta:
Sopimustyönantaja 24,40 %

Tilapäistyönantaja 24,80 %

– palkkasumma alle 2 125 500 euroa (v.2019)

– sisältää palkansaajan osuuden

17–52-vuotias 7,15 %

53–62-vuotias 8,65 %

63– vuotias 7,15 %

Yrittäjän eläkemaksu (YEL)

YEL-työtulon alaraja 8 063,57 € / v
YEL-työtulon yläraja 183 125,00 € / v
Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 13 247,00 € / v

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 %
63–67-vuotiaan vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan
18–52 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %
53–62 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 19,968 %
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,798 %

Työttömyysvakuutusmaksu

Työnantajan osuus Työntekijän osuus
palkkasumma ≥ 2 169 000 € 0,50 %

palkkasumma > 2 169 000 € 1,90 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,45 %

Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolle

1,40 %

1,40 %

TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,65 %

* Osaomistaja on esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 1530 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa 3050 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Sairausvakuutus­maksu

Työnantajan sairausvakuutus­maksu Vakuutetun sairausvakuutus­maksu
1,53 %**

 

 

Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,68 %

Työntekijän päivärahamaksu* 1,36 %*

 

Ns. minipidätys 2,04 %

jos tulot alle 14 766 €/vuosi 0,68 %
(Verokortilla 1,0 % ja 2,5 %)

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 766 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi.

* Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,19 prosenttia.

* * Ei-YEL/MYEL-vakuutun yrittäjän omalta yhtiöltä, tai laskutuspalveluyritykseltä, saamasta palkasta ei ole vuonna 2020 suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Muut työnantajan maksut

Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,7 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan.

Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %

 

Korot

Peruskorko (1.1.-30.6.2021) -0,50 %
Yleinen viivästyskorko (1.1.-30.6.2021) 7,0 % (ei vielä vahvistettu)
Viivästyskorko
(sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin)
7,0 %
Viivekorko
(Sovelletaan ALV-erityisjärjestelmään (Mini One Stop Shop) ja varainsiirtoveroon)
7,0 %
Huojennettu viivästyskorko
(Sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon)
2,0 %
Palautuskorko 0,5 %
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille 0,5 %

Matkakustannusten korvaukset

Verohallinnon päätös vuoden 2021 verovapaista matkakustannusten korvauksista

Kotimaan päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 20 €
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 44 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

  • vähintään 2 tunnilla
  • yli 6 tunnilla
 

 

20 €

44 €

Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 13 €
Ateriakorvaus enimmillään 11 €

 

Ulkomaan päivärahat

Britannia 62 €
–       Lontoo ja Edinburgh 65 €
Kiina 68 €
–       Hong Kong 74 €
Latvia 57 €
Liettua 54 €
Norja 66 €
Ranska 70 €
Ruotsi 61 €
Saksa 65 €
Tanska 70 €
Venäjä 52 €
–       Moskova 65 €
–       Pietari 60 €
Viro 58 €
Yhdysvallat 70 €
–       New York, Los Angeles ja Washington DC 77 €

Kilometrikorvaukset

Oman auton käyttö 0,44 € / km
Käyttöetuauton käyttö 0,10 € / km
Moottoripyörän käyttö 0,33 € / km
Korotukset yllä oleviin korvauksiin:
–       henkilöiden kuljettaminen 0,03 € / km
–       perävaunun kuljettaminen 0,07 € / km
–       yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 0,03 € / km

Erityisen työntekemispaikan tilapäisyyden aikaraja

Tilapäisen työskentelyn enimmäisaikaa erityisellä työntekemispaikalla on pidennetty määräaikaisesti 3 vuodesta 3,5 vuoteen vuosina 2021–2022, mikäli normaali kolmen vuoden määräaika päättyy vuoden 2021 aikana 3 vuotta -> 3,5 vuotta

 

Luontoisetujen verotusarvoja

Verohallinnon päätös vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Oman tai käyttöetuauton lataaminen työnantajan kustantamana 2021–2025 verovapaa etu 00,00 € / kk
Matkapuhelinetu 20,00 € / kk
Ravintoetu

(nimellisarvo enintään 10,90 € ja vähintään 6,90 €)

6,90 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta

(nimellisarvo enintään 10,70 € ja vähintään 6,80 €)

75 %
Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään 400 € / vuosi / hlö
Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään
– Joukkoliikenteen osuus työsuhde-etuna tarjottavasta ns. liikkumisen palvelupaketista, joka yhdistää tyypillisesti kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörien, taksien, yhteiskäyttöautojen ja muiden liikennemuotojen käytön yhdeksi paketoiduksi kokonaisuudeksi, voidaan lukea työsuhdematkalipuksi
3 400 €/vuosi
Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään
– Joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä olisi kuitenkin yhteensä 3 400 euroa/vuosi
1 200 €/vuosi
Työsuhdeauton, jonka hiilidioksidipäästö on 0 g/km (täyssähköautot) verotusarvoon määräaikainen verotuki vuosille 2021–2025, auton tulee olla vuonna 2020 tai sen jälkeen rekisteröity. Huojennus tehdään kuukausikohtaisesta verotusarvosta 170 €
Työnantajan työsuhdesähköautoon kustantama kotilatauslaite voidaan lukea auton verollisiin lisävarusteisiin

Autoetu

Vapaa Autoetu Ikäryhmä A Ikäryhmä B Ikäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi 2019-2021 2016-2018 Ennen vuotta 2016
% auton uushankintahinnasta JA 1,4 % 1,2 % 0,9 %
€ kuukaudessa TAI 270 € 285 € 300 €
€ / km 0,18 € / km 0,19 € / km 0,20 € / km
Käyttöetu Ikäryhmä A Ikäryhmä B Ikäryhmä C
Auton käyttöönottovuosi 2019-2021 2016-2018 Ennen vuotta 2016
% auton uushankintahinnasta JA 1,4 % 1,2 % 0,9 %
€ kuukaudessa TAI 105 € 120 € 135 €
€ / km 0,07 € / km 0,08 € / km 0,09 € / km

 

 

Arvonlisäverot

Yleinen verokanta 24 %
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
Kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, sähköiset julkaisut, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset 10 %

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät

Tämä postaus Yrittäjän muistilista 2021 on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.