Turun hovioikeus antoi yrityksen toimitusjohtajalle tuomion 31.8.2018 päivätyssä ratkaisussa diaarinumerolla R 17/1352. Konkurssiin menneen yrityksen SmartCare Group Oy:n entinen toimitusjohtaja sai 3,5 vuoden tuomion törkeästä petoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Lisäksi hänet määrättiin liiketoimintakieltoon.

Janne Fredman: Kehittämismenojen aktivointia, liian suuri toimitusjohtajan palkkio, petollista sijoittajatietoa: tuomio tuli

Tuomio on herättänyt aiheellista keskustelua monessa aloittavassa yrityksessä, joka on aktivoinut kehittämismenoja ja jossa eletään rahoituksen suhteen hankalassa tilanteessa. Kehittämismenoja aktivoitaessa onkin viimeistään tilinpäätöstä laadittaessa syytä käydä läpi ainakin seuraavat näkökulmat:

Onko odotettu kilpailutilanne edelleen suunnitelmien mukainen?

Onko hankkeen aikana ilmaantunut uusia kilpailijoita, joiden uskotaan syövän oman tuotteen markkinaosuutta tai laskevan myyntihintaa? Onko tullut uusia disruptiivisia teknologioita, jotka vähentävät oman hankkeen houkuttelevuutta asiakkaiden silmissä?

Onko tuotekehitysprojekti edennyt suunnitelmien mukaan?

Ovatko kustannukset kasvaneet suunnitellusta, jolloin kate pienenee? Onko hanke viivästynyt suunnitellusta, jolloin tuottojen kertymä siirtyy tulevaisuuteen ja kilpailevia tuotteita ehtii markkinoille sankoin joukoin?

Onko yrityksellä rahoitusta viedä hanke maaliin?

Onko rahoitustilanne riittävän suurella varmuudella sellainen, että tuote saadaan oikeasti viimeisteltyä myyntikuntoon ja rahkeet riittävät myös tarvittaviin myyntiponnisteluihin? Käy tämä kohta läpi tilitoimistosi kanssa huolella ja itsekriittisesti.

KHT Paula Roima: Kehittämismenot – Tilinpäätöserä, jonka äärelle on syytä pysähtyä

 

 

 

Tämä postaus Varovaisuutta kehittämismenojen aktivoinnissa! on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.