Kaikki, paitsi toiminimet ja henkilöyhtiöt, antavat tuloveroilmoituksen sähköisesti

Yhteisön ja yhteisetuuden (esimerkiksi osakeyhtiön tai yhteismetsän) pitää antaa tuloveroilmoitus sähköisesti. Mikäli yrityksen käyttämä taloushallinnon järjestelmä ei tue veroilmoituksen antamista tiedostomuodossa, yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoitustiedot voi syöttää käsin OmaVero-palvelussa.

Paperinen ilmoitus hyväksytään vielä ilmoitustapana, mikäli yhteisöllä tai yhteisetuudella ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä ilmoitusta. Erityistä lupaa ei edellytetä, mutta tarvittaessa on pystyttävä perustelemaan kykenemättömyys sähköiseen ilmoittamiseen.

Toiminimiyrittäjät ja henkilöyhtiöt (avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) saavat vielä antaa paperisen tuloveroilmoituksen.

Veroilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeistään viimeisenä jättöpäivänä

Enää ei riitä, että paperinen ilmoitus on postissa kuljetettavana veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä, vaan sen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään viimeisenä jättöpäivänä. Ilmoitus on siis sujautettava postiin vähintään muutama päivä ennen eräpäivää. Jos ilmoitus myöhästyy, myöhästymismaksu on yrityksille 100 euroa ja yksityishenkilöille 50 euroa.

Maksamattomatkin ennakot lasketaan hyväksi

Verotuksen lopputuloksen – jäännösveroa vai veronpalautusta – laskennassa otetaan huomioon yrityksen ennakkoverot. Uutta aikaisempaan nähden on se, että verotuksen toimittamisen yhteydessä hyväksi lasketaan niin maksetut kuin maksamattomatkin ennakot. Yrityksen hyväksi lasketaan myös siis maksamattomat ennakkoverot, eli jäännösvero lyhenee maksamattomankin ennakkoveron verran. Mahdolliset maksamattomat ennakkoverot jäävät perintään ja niille juoksee  7 prosentin suuruinen korko.

Verotus voi valmistua jo kesäkuussa

Kun veroilmoitus on annettu, ja verotus valmistuu Verohallinnossa, yritys saa verotuspäätöksen yksilöllisellä aikataululla. Päätöksessä kerrotaan yritykselle päivämäärä, jolloin verotus päättyy. Uudistuksen lainvalmistelun yhteydessä arvioitiin, että 70 prosentilla yhteisöistä verotus tulee päättymään jo verovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Veronpalautusten maksaminen ja käyttö – muista tämä!

Oma-aloitteisten verojen maksut saattavat pankkiviiveiden takia näkyä Verohallinnossa vasta muutama päivä maksun tekoa myöhemmin. Jos maksu ei näy vielä eräpäivänä Verohallinnon tilillä, käyttää Verohallinto oma-aloitteisten verojen kuittaamiseen mahdollisia tulossa olevia veronpalautuksia. Oma maksusuoritus on tällöin liikaa. Mikäli yrityksellesi on tulossa veronpalautusta, kannattaa tilitoimistosta tiedustella lisäneuvoja verojen maksamista varten.

Muutoksenhakuaika lyhentynyt merkittävästi

Muutoksenhakuaika on lyhentynyt kolmeen vuoteen jo vuoden 2017 toimitettavasta verotuksesta lähtien. Vuosilta 2013-2016 tehtävään muutoksenhakuun sovelletaan vielä viiden vuoden sääntöä. Myös valitusaika oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen on lyhentynyt 60 päivään.

Tämä artikkeli on tiivistelmä 14.3.2019 ilmestyneestä Tilisanomien artikkelista. 

Tämä postaus Uutta huomioitavaa veroilmoituksiin liittyen on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.