Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus. Toiminimiyrittäjät ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Tilitoimisto voi tehdä ilmoituksen puolestasi

Tilitoimiston työntekijä voi ilmoittaa edunsaajatiedot yrityksen puolesta, jos yritys on valtuuttanut hänet tekemään ilmoituksen.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.

Milloin ilmoitus tehdään?

Yrityksillä on 1.7.2019 alkaen vuosi aikaa tehdä ilmoitus. Sen jälkeen ilmoitus tehdään aina, kun perustetaan uusi yritys tai edunsaajien tiedot muuttuvat.

Ilmoitus täytyy tehdä myös, kun yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus ja asiamiehen valtuuttaminen tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Edunsaajailmoitus ja valtuutus ovat maksuttomia.

Miksi ilmoitus tehdään?

Ilmoittamisvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja tuntemaan asiakkaansa. Pankkien ja muiden finanssilaitosten tulee tälläkin hetkellä kerätä ja selvittää tietoja yritysten omistussuhteista. Yritysten edunsaajatietojen rekisteröinti tulee helpottamaan pankkien työtä ja sujuvoittamaan asiointia esimerkiksi pankkilainaa haettaessa.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen ja rekisteröinti koskee kaikkia EU-maita. Monessa maassa omistustietoja on edellytetty yrityksiltä jo entuudestaan. Suomessa uusi velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot koskee noin 300 000 yritystä.

Lue lisää edunsaajista Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) verkkosivuilta.

Tämä postaus Uusi velvoite yrityksille: omistajien (edunsaajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.