Tammikuusta lähtien henkilöiden palkat, ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoitteet voidaan täyttää.

 Mikä muuttuu:

  1. Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot on pakko ilmoittaa tulorekisteriin tammikuusta lähtien, viimeistään viisi päivää maksupäivän jälkeen.
  2. Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot.
  3. Luontoisedut on ilmoitettava siltä ajalta, kun ne ovat henkilön käytettävissä. Jos esimerkiksi autoetu muuttuu, on tiedot ilmoitettava palkanlaskentaan heti muutospäivästä alkaen.
  4. Myös kaikki maksetut palkkaennakot, matkalaskut sekä laskutetut työkorvaukset (jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä) on ilmoitettava tulorekisteriin heti maksupäivän jälkeen. Palkkaennakoista on perittävä ennakonpidätys ja muut työntekijämaksut.

Tilitoimistot pyytävät asiakkailtaan Suomi.fi-valtuuksia

Tulorekisteriin tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelun kautta. Jotta tilitoimisto voi asioida asiakkaansa puolesta tulorekisterissä, on asiakkaan annettava tilitoimistolle tähän valtuudet Suomi.fi-palvelussa, osoitteessa www.suomi.fi. Tilitoimistot ottavat yhteyttä asiakkaisiinsa ja kertovat miten valtuudet annetaan.

Henkilö, jolla on yksin yrityksen nimenkirjoitusoikeus, voi hoitaa suomi.fi-valtuuksia. Henkilön nimenkirjoitusoikeus ja henkilötunnus on oltava kaupparekisterin tiedossa, jotta asiointi yrityksen puolesta onnistuu. Palveluun tunnistaudutaan omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisätietoa tulorekisteristä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset, tai tiedot on toimitettu tarvittaessa kuten Kelalle. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin oikeuden. Vuodesta 2020 alkaen tiedon käyttäjien joukko laajenee.

Tulonsaajat pääsevät näkemään omat tietonsa myös reaaliaikaisti kirjautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tulorekisteriin. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain, joten siellä palkkalaskelman tiedot ovat osin erinimisinä.

Lue lisää: www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/

Tämä postaus Tulorekisteri muuttaa palkanlaskentaa on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.