Vastuullisuusraportoinnissa yritys raportoi muistakin kuin taloudellisista saavutuksistaan ja vaikutuksistaan – esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksista, lopputuotteiden tuoteturvallisuudesta ja kierrätettävyydestä tai henkilöstön tasa-arvo- ja työturvallisuusasioista.

Lue Tilisanomista: Kehittyykö yritysvastuuraportointi osaksi taloudellista raportointia?

Vuodesta 2017 vastuullisuusraportointi on ollut pakollista suurille yrityksille koko EU-alueella. Myös moni pieni yritys tuottaa tai aikoo tuottaa vastuullisuusraportointia jossakin laajuudessa, vaikka siihen ei ole olekaan lakisääteistä pakkoa. Yrityksen rahoittajat saattavat edellyttää vastuullisuusraportointia tai sen asiakkaat edellyttävät vastuullisuusraportointia toimittajiltaan – esimerkiksi oman vastuullisuusraportointinsa tarpeisiin.

Suomen, Ruotsin ja Norjan taloushallintoalan liitot ovat käynnistäneet yhteisprojektin, jonka tarkoituksena on luoda standardimalli pk-yrityksen vastuullisuusraportointiin. Standardi tekee vastuullisuusraportoinnin konkreettisemmaksi ja helpommaksi pk-yrityksille ja niitä palveleville tilitoimistoille. Standardin ensimmäisen version julkaisutavoite on helmikuu 2021.

Tämä postaus Pohjoismainen standardi vastuullisuusraportointiin kehitteillä on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.