Marraskuusta 2019 lähtien myös seuraavat veroasiat hoidetaan OmaVerossa:

  • kiinteistöverotuksen perusteena olevien kiinteistötietojen muutokset
  • rakentamisilmoitukset
  • arvonlisäveron palautushakemukset (ALVEU)
  • aiemmin arvonlisäveron erityisjärjestelmässä annetut ilmoitukset (Mini One Stop Shop)

Jos tilitoimistosi hoitaa nämä veroasiat puolestasi, tilitoimistossa on oltava tarvittava Suomi.fi-valtuus. Valtuus ”Veroasioiden hoito” kattaa nämä uudet toiminnot, mutta palveluita varten on perustettu myös uusia valtuuksia:

  • kiinteistöveroasioiden hoito
  • rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt
  • arvonlisäveron palautushakemus EU-maihin
  • arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoitukset

Kysy lisää Suomi.fi-valtuuksista tilitoimistoltasi!

Tämä postaus OmaVerossa hoidetaan uusia veroasioita marraskuusta lähtien on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.