Menojäännöspoistot tarkoittavat sitä, että poisto lasketaan jäljellä olevasta kaluston tai laitteen euromäärästä. Normaalisti elinkeinoverolain 25 prosentn poisto esimerkiksi 10 000 euron hankinnasta on ensimmäisenä vuonna enimmillään 2 500 euroa. Seuraavan vuoden poisto on 25 prosenttia jäljellä olevasta 7 500 eurosta eli 1 875 euroa.

Nyt uuden säännöksen mukaan tuo ensimmäisen vuoden poisto on 5 000 euroa. Toisen vuoden poisto on 50 prosenttia 5 000 euron summasta ja on 2 500 euroa. Poisto tehdään siis nopeammassa aikataulussa kuin normaali elinkeinoverolain mukainen poisto tehdään.

Korotettu poisto koskee koneita ja laitteita. Poistosäännöstä voivat soveltaa elinkeinonharjoittajat, jotka käyttävät esinettä elinkeinotoiminnassaan. Tuplapoisto soveltuu myös maataloudessa käytettävään kalustoon. Esineen on oltava uusi ja sen käyttöönoton on pitänyt tapahtua aikaisintaan 1.1.2020. Verovelvollisen on käsiteltävä tämän poikkeussäännöksen mukaan käsittelemänsä kalusto ja sen poistot kirjanpidossa siten, että ne voidaan merkitä veroilmoitukseen erikseen.

Säännös edistää yrittäjien ja maataloudenharjoittajien investointeja siten, että hankinta saadaan verotuksessa nopeammin vähennyskelpoiseksi. Nopeampi vähennyskelpoisuus muuttaa veroihin käytettävän rahan määrää varsinkin investoinnin alkuvuosina merkittävästi ja parantaa yrityksen kassatilannetta.

Tämä postaus Korotetuilla poistoilla joustoa verojen maksuun on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.