Osakeyhtiön osingon nostamiseen liittyy säännöksiä, jotka koskevat yrityksen taloudellista tilannetta ja myös yrityksen maksukykyä. Yksityishenkilön nostaman osingon vero määräytyy osingon nostopäivän mukaan. Nostopäivämäärä määritellään osingosta päättävän yhtiökokouksen pöytäkirjassa.

Mikäli et ole nostanut vielä vuonna 2020 osinkoa ja yrityksesi tilanne ja maksukyky sallii sen, ota yhteyttä auktorisoituun tilitoimistoosi. Tilitoimisto määrittelee yrityksesi tilinpäätöksen perusteella sen, minkä verran osinkoa on verotuksen puolesta järkevää nostaa. Tässä yhteydessä tilitoimisto tarvitsee sinulta tietoa yrityksen maksukyvystä.

Luonnolliselle henkilölle maksettavasta osingosta tulee tehdä ennakonpidätys, ja ennakonpidätyksestä hyvin lyhyen määräajan kuluessa myös ilmoitus Verohallintoon. Tästä syystä osingonjaon kanssa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä!

Tämä postaus Jos haluat jakaa osinkoja, muistathan toimia ennen vuodenvaihdetta on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.