Uudelleentyöllistämisen tuki on 1 000 euroa kustakin työntekijästä, jolle tuen saaja on maksanut rajoitusvelvoitteen päättymistä 31.5.2020 seuraavan kolmen kuukauden ajalta palkkaa vähintään 2 500 euroa tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutusta vähintään 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden.

Hakemus uudelleentyöllistämisen tuen saamiseksi on tehtävä viimeistään 31.10.2020. Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä tukilomakkeella.

Tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus, joka on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Lisätietoa tuesta löydäKEHA-keskuksen sivuilta.

Tämä postaus Hae ravintola-alan uudelleentyöllistämisen tukea viimeistään 31.10.2020 on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.