Konkurssien määrä tulee todennäköisesti ryöpsähtämään kevättalvella 2021. Konkurssilakiin tehtiin keväällä 2020 määräaikainen muutos, joka vaikeuttaa velkojien mahdollisuutta hakea yhtiötä konkurssiin. Tätä poikkeussäännöstöä ollaan nyt vaiheittain purkamassa.

Asiakkaanne konkurssitilanteessa riskinä on normaalien luottotappioiden ohella takaisinsaanti konkurssipesään. Takaisinsaannissa konkurssiyritykselle nimetty pesänhoitaja hakee esimerkiksi konkurssiyrityksen ennen konkurssia suorittamien velkojen maksujen peräyttämistä takaisin konkurssipesälle.

Jos konkurssiyritys on maksanut teille velkansa kolmen kuukauden sisällä ennen konkurssiin hakemista, on riskinä, että pesänhoitaja hakee maksun peräyttämistä, ”jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinein tai ennenaikaisesti taikka määrällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana. Maksu ei kuitenkaan peräydy, jos sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisena.”

Tyypillinen riskitilanne takaisinsaannin kannalta on seuraava.

  • Teille on kertynyt saamisia asiakkaalta pidemmältä ajalta
  • Asiakas maksaa ne esimerkiksi, koska uhkaatte muutoin keskeyttää tarjoamanne palvelut tai asiakkaalle tärkeät tavarantoimitukset
  • Asiakas menee konkurssiin kolmen kuukauden sisällä teille suorittamastaan maksusta

Eli tämänkin takia konkurssiuhan alaisen asiakkaan luototuksessa tulee olla tarkkana. Yritä välttää saamisten kertymistä ja siirry tarvittaessa myymään tavaroita tai palveluja vain välitöntä maksua vastaan.

Voit lukea hyvän tiivistelmän takaisinsaannista Visma Legalin blogista .

 

Tämä postaus Asiakasyrityksen konkurssitilanteessa riskinä takaisinsaanti konkurssipesään on julkaistu ensimmäisenä sivustolla Yrittajille.