Rekisteriseloste Tietosuoja-asetus (13 ja 14 artikla)

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Tilialakärppä Oy

Osoite: Lehtorouskuntie 14 B 90650 Oulu

Y-tunnus: 2217053-7

Puhelin: 08 534 1400

Rekisteristä vastaavan nimi ja yhteystiedot:

Mikko Alakärppä

mikko.alakarppa@tililalakarppa.fi

050 5412 380

Rekisterinnimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Tilialakärppä Oy sitoutuu käsittelemään asiakkailta saamiaan henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kun käsittely on tarpeen asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvaa palvelua varten.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot

  • osoite
  • puhelinnumero
  • verkko-osoite
  • sähköposti
  • asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti)
  • tiedot asiakasyrityksen toimeksiannosta
  • laskutustiedot
  • asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot

 

Tietolähteet:

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Tilialakärpän asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Tietoja saadaan myös julkisista rekistereistä. Asiakas vastaa siitä, että korjaukset ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä Tilialakärpälle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei Tilialakärpän toimesta säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle.

Koko henkilöstöllä ja Tilialakärpän lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Henkilön tiedot poistetaan rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

Tilialakärppä Oy noudattaa kaikissa kyselyihinsä liittyvissä rekisteriasioissa Suomen valtion lakeja.

Logo: Tilialakärppä Oy - Palveleva tilitoimisto